तेजीने जिंकली आयपीएल एक निरीक्षण   

धनंजय दीक्षित
dhananjay@kalyanicapital.com
 
हे तक्ते पाहा :
 
३०/०३/२०२३ निफ्टी 
३०/०३/२०२३
१७०८०.७०
निफ्टी
२० DMA
१७२१९.८४ 
निफ्टी 
०३/०४/२०२३
१७३५९.७५
२०२३-२४ निफ्टी
२७/०३/२०२४
२२१२३. ६५
निफ्टी
२०DMA
२२१६२.०३
निफ्टी
२८/०३/२०२४
२२३२६.९०

 

 

Related Articles