पोल

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे घटनेतील 370 वे कलम रद्द करण्याबद्दल काय वाटतं ?